Lunnevad-2015-07-08-2.jpg

VALBORGSFIRANDE 2024

 

 

Samling vid kyrkan kl 20:30 för fackeltåg till brasan. Facklor går att köpa på plats


Boende i Sjögestad med omnejd är varmt välkomna att lämna ris uppe i hagen som tidigare år, men OBSERVERA att enbart tunna kvistar och ris är välkommet (max 5cm i diameter).

 

 

 

 

Höstens tipspromenader startar på valdagen 11e september

ÅRSMÖTE för Sjögestad Byalag 2024

 

Styrelsen för Sjögestad Byalag kallar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2024. Mötet hålls i Sjögemagasinet söndag den 14:e april klockan 18. Alla som bor i Sjögestad med omnejd är välkomna.

 

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens proposition om stadgeändring gällande val av styrelseledamöter (Andra tagningen)
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Fastställande av arbetsprogram för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas
IK Sjöge välkomnar gamla som nya spelare till en ny spännande säsong i Sjögemagasinet med start torsdag 25 augusti!
Ta gärna med en kompis!

Underkategorier