IMG_5568.jpg

Årets försenade föreningsstämma hölls digitalt samt med poströster 2020-12-16.

Stämman fann enhälligt att likvidationen av fiberföreningen skall avslutas.

Scannade handlingar från stämman finns: 2020-12-16 Scannad stämmoprotokoll

Handlingarna är inskickade till bolagsverket och mottags 2020-12-22. En sista deklaration för föreningen skall göras under februari 2021. Dessutom kall alla signera markupplåtelseavtal lämnas tillbaks till berörda fastighetsägare.

 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Sjögestad Fiber Ekonomisk förening i likvidation

Org nummer 769628-3246

 

Plats: Digitalt via Zoom och på plats i Sjögemagasinet, Sjögestad

Tid: Onsdag 16/12 2020, 18:30

Kallade: Samtliga medlemmar i Sjögestad Fiber

 

Zoom-länk (se instruktioner nedan):

https://liu-se.zoom.us/j/68220286129?pwd=TzdkTjFUbldBa2pOVkVkYU1GcS9GZz09

Meeting ID: 682 2028 6129

Passcode: 157056

 

Poströstning: (tillfällig lag under 2020, se skatteverket länk):

Poströster tillhanda senast tisdag 2020-12-15 till:
Sjögestad Fiber ek. förening i likvidation ℅ Jens Larsson

Prästtorpsgatan 16, 583 92 VIKINGSTAD

 

Det är dags för föreningens sista och i år försenade föreningsstämma. På dagordningen står, utöver dom vanliga redovisningspunkterna, en punkt om att avsluta likvidationen av föreningen. Pga rådande Coronarestriktioner kommer föreningsstämman att i huvudsak köras digitalt med hjälp av Zoom (https://zoom.us). Har man inte möjlighet att delta digitalt går det att delta på plats i Sjögemagasinet, men likvidatorerna vill gärna att så många som möjligt ansluter digitalt. Om man inte tror att man kan delta på Zoom så kommer det att finnas ett formulär att fylla i med sina röster. Detta kan skrivas ut och lämnas i brevlådan ovan.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman samt protokollförare

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Val av två justerare för protokollet

 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

 5. Fastställande av dagordningen

 6. Likvidatorns redovisning för tiden 2019-01-01 -- 2019-12-31

 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019

 8. Likvidatorns redovisning för tiden 2020-01-01 -- 2020-12-16

 9. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020

 10. Beslut om ansvarsfrihet för likvidatorerna för 2019/2020

 11. Beslut om att avsluta likvidationen av föreningen

 

Möteshandlingar publiceras digitalt på sjogestad.se under fiber/nyheter senast onsdag 2020-12-09. Direktlänk till kallelse och möteshandlingar.

 

2020-12-16 Dagordning föreningsstämma.pdf

2020-12-16 - Årsredovisning_2020.pdf

2020-12-16 - Årsredovisning_2019.pdf

2020-12-16 - Poströstning.pdf

2020-12-16 - Instruktioner_för_Zoom.pdf

 

Välkomna

för Sjögestad Fiber Ekonomisk förening

Jens Larsson, likvidator och Jörgen Halén, likvidatorsuppleant

Instruktioner för att använda Zoom

 

Det bästa är att installera en programvara för Windows, iPhone eller Android. I sista hand kan man logga in via en ren webbläsare (med ganska begränsad funktion).

 

Zoom-länk för alla varianter:
https://liu-se.zoom.us/j/68220286129?pwd=TzdkTjFUbldBa2pOVkVkYU1GcS9GZz09

Följ den här länken när det är dags för mötet. Det går också att koppla upp sig tidigare för att testa.

 

Windows: Ladda ner och installera klienten här. https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

När du följer Zoom-länken ovan får du frågan om du vill starta en extern applikation (svara ja) eller en knapp med “Launch Meeting”. När kommer till mötet så får du frågan om du vill använda “Computer Audio” (svara ja).

 

iPhone: Installera klienten här.

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

 

Android: Installera klienten här.

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


Webläsare utan installerad klient: Klicka på Zoom-länken ovan och klicka på: “Having issues with Zoom Client? Join from Your Browser”.

 

Om Zoom-länken inte fungerar men Zoom-klienten finns tillgänglig kan man gå in i mötet med följande uppgifter:

Meeting ID: 682 2028 6129

Passcode: 157056

 

Det går faktiskt att ringa in för bara ljud också

Telefon: 08-50 539 728

Meeting ID: 682 2028 6129

Passcode: 157056

I och med den kommande avvecklingen av föreningen Sjögestad Fiber så är det är dags att betala tillbaka det som återstår av den insats ni betalat. Det handlar om ungefär 700 kronor av dom 1000 kronor ni betalade som insats. Under föreningsstämman 2016 så beslutade föreningen att täcka upp ett underskott i kassan med delar av insatsen. Vi behöver kontonummer samt namn på bank för att kunna betala ut pengarna. Dom som inte fyller i formuläret kommer att få pengarna i ett kuvert, men det tillför extra administration för likvidatorn.

Vi påminner också om föreningsstämman:
       Plats:       Sjögemagasinet, Sjögestad
       Tid:        Måndag 29/4 2019, 19:00

Detta är samma formulär som har epostats till er den 2019-04-23 23:25 så om ni inte ännu fyllt i det så gör det så fort som möjligt. https://bit.ly/2ZynIaH

Önskar ni fylla i denna pappersvariant så gör det snarast och lämna hos Jens Larsson, Prästtorpsgatan 16 senast lördag 27/4.
Har ni frågor ring Jens 0707-980530

Email address:

För- och efternamn:

Gatuadress (ej postnummer och ort):

Fastighetsbeteckning:

Namn på bank:

Kontonummer med clearingnummer:

Egen kommentarer eller andra meddelanden