2015-06-20.jpg

Samhället ligger vid södra stambanan och gamla riksettan/E4 mellan Mantorp och Vikingstad, 16 km väster om Linköping. Gamla riksettan löper parallellt med järnvägen på dess norra sida men korsar järnvägen på en S-formad bro strax öster om Sjögestad för att fortsätta på järnvägens södra sida mot Vikingstad och Linköping. Kyrkan och merparten av samhället ligger på järnvägens södra sida. Fem km västerut ligger Mantorp, ett samhälle med drygt 3500 invånare och där finns köpcentrum, apotek, racerbanan Mantorp Park och Mantorptravet.

I och i anslutning till samhället finns ett antal mindre företag och industrier. Idrottsklubben IK Sjöge är aktiva inom bl.a. fotboll och bordtennis med lokala faciliteter. Cykel och gångväg finns sedan 2005 till tätorten Vikingstad och sedan 2013 vidare till Linköping via Malmslätt. Pendling sker främst till Linköping. Med kollektivtrafik tar det ca 25 min från Sjögestad till Linköpings resecentrum. Bebyggelsen består av enfamiljsvillor byggda före 1980 samt några hyresrätter. Skolan lades ner 2004. Sjögestads kyrka är i sin nuvarande form från 1860-talet. Omlandet består av den bördiga östgötaslätten. Ett stycke sydväst om tätorten ligger Lunnevads folkhögskola och i nordväst finns Sjögestad motell som utger sig för att vara det äldsta i Sverige. Postadressen är Vikingstad.

Lunnevads folkhögskola

Lunnevads folkhögskola är en av Sveriges tre äldsta folkhögskolor och har funnits sedan 1868. Lunnevads folkhögskola har en estetisk profil, med huvudprogrammen Bild- och formlinjen, Musik med klassisk- och afroinriktning, Teater, Dans, Träslöjd samt Allmän inriktning.

Omkring 200 elever går på skolan, varav upp till 90 personer fyller skolans internatrum. Huvudman för skolan är Östergötlands läns landsting.

Lunnevadspåret

I närheten av Lunnevadsskolan ligger Lunnevadspåret, ett motionsspår på 2,5 km. Spåret slingra sig fram genom kuperad terräng. På söndagar under vår och höst arrangera IK Sjöge tipspromenad kl. 10.00. Under vintern arrangeras månskenspromenad för hela familjen.

Sjögestad motell

Sveriges äldsta motell, Sjögestad Motell ligger fridfullt beläget utefter gamla E:4an mellan Linköping och Mjölby. Här finner du, förutom de 89 bäddarna, restaurang, café, kiosk, konferens- och festlokaler.