IMG_3950.jpg

Östergötlands började befolkas redan för 9000 år sedan, äldsta fornfyndet har hittats i Träbo intill Nykil, bara 2 mil från Sjögestad. Konkreta bevis på att Sjögestad varit befolkat sedan stenåldern har konstaterats efter att bl.a. en yxa och kniv i flinta hittats i Sjögestad. De flesta fynd som gjorts i Sjögestad är från järnåldern. Från denna tid härstammar bl.a. runstenarna som står utanför kyrkan. Från mitten av 1300-talet finns Solla gård med i olika skrifter. Två åar rinner genomkorsar socken, lillån och kapellån. Vattenfallen i åarna har utnyttjats sedan länge. Redan på 1300-talet fanns det en kvarn i Lunnevad. Det var även nu som den stora vägen mellan Stockholm och Malmö byggdes. Vägen gick alldeles intill Sjögestad och hade samma sträckning som vägen mellan Vikingstad och Mantorp. På 1500-talet slogs Sjögestad och Rappestad ihop till 

images

ett pastorat. På 1800-talet byggdes järnvägen som hade ett stopp i Sjögestad. Det fanns ett litet centrum med kyrka, skola, post, järnvägsstationen och inte mindre än tre affärer.

Kyrkan

Den byggdes på 1100-talet men idag finns endast en liten del av det gamla tornet kvar. Dagens kyrka uppfördes mellan 1861 till 1865. Altartavlan är en kopia av Fredrik Westins altartavla i Jakobs kyrka och skänktes till kyrkan av friherre K M V Palmqvist på godset Mantorp 1877. 

Dopfunten är kvar sedan den gamla kyrkan

Sjögestadbro, Högen och Lyckholm

Gården fick sitt namn efter de gravhögar som låg på gårdens mark. Nils-Gustav Lyckholm fick ett stycke mark som gåva av sin husbonde på Solla Herrgård, platsen där Sjögestadbro kom att ligga. De fick en dotter som hette Helena Katarina som sedan gifte sig med Johan Andersson. De ärvde Sjögestadbro av föräldrarna. De fick tio barn. En av deras söner, Johan Willhem, var fast besluten att bli något stort. Redan som sextonåring blev han lärling på ett bryggeri i Göteborg. Han utbildade sig inom öltillverkning i Tyskland. Väl tillbaka igen byggde han 1881 upp det först

a bryggeriet i egen regi, Lyckholms Bryggeri. Hans bror, Melcher, blev också engagerad i utvecklingen av företaget. Brodern ärvde företaget av den barnlöse Johan Willhem när denne avled 1894. Melcher fortsatte att driva företaget till hans död 1924. 1927 slogs rörelsen ihop med ännu ett bryggeri. Det kända Pripps och Lyckholm bildades. Lyckholms har en familjegrav på kyrkogården i Sjögestad.

Unknown

 

Johan Krouthen

Johan Krouten var en stor konstnär som levde mellan 1858 och 1932. Han målade landskapen precis som han såg de

m, med mycket ljus och värme. Han var mer idealist än realist och skall ha sagt att en målare ska skickligt och korrekt måla av naturen när den är som vackrast. År 1889 målade han sin kända vy från Sjögestad,med kvarnen och Sjögestadbro i bakgrunden. Tavlan finns att beskåda på Östergötlans museum.

 

IMG 3596

 

Sjögestads pipping

Sjögestads pipping är en äpplesort som kommer från Sjögestad. Moderträdet fanns på Sjögestadbro men eftersom det har varit i mycket dåligt skick togs det ner för några år sedan. Genom ympning finns sorten representerad i Gamla Linköping. 

 

 

Sveriges största pilträd

Sveriges störta pilträd hittar man i Sjögestad. Den växer i kanten av lillån ca 50 m från kyrkan. Stammen har en omkrets på 8,10 meter.

IMG 1983