Lunnevad-2015-07-08-2.jpg

Kom och spela bordtennis med oss i Sjögemagasinet. För mer info och tider se www.iksjoge.se

H
östen 2023 spelar vi enligt följande: