IMG_5568.jpg

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottslighet. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.


Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.


Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.


Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas verksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.


Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den.

 

Grannsamverkansmöte

Grannsamverkan IMG 2268 

Det var stor uppslutning när byalaget kallade till grannsamverkansmötet den 24/2-2015. Runt ett fyrtiotal deltog.

Karin Brogren från Länsförsäkringar var inbjuden och berättade lite om vad som händer vid brott och hur man kan skydda sig mot inbrott i villa. Hon ansåg att grannsamverkan är det bästa sättet att skydda oss boende här i Sjögestad. Det är t ex en stor fördel med den åldersvariation som finns här. Sannolikheten är stor att några finns hemmavid på dagtid. Förr skedde oftast inbrotten på helgerna. Nu sker de oftast mitt på dagen, på vardagar när många är på jobb och huset står tomt. Självklart kan larm vara ett bra komplement framförallt när det kompletterats med brand- och vattenläckageskydd men just när det gäller inbrott är bra kontakter mellan grannar viktigast.

 Som boende ska du vara uppmärksam, ha god kontakt med grannar, upplysa om när du är borta. Är du borta en längre tid be en granne ta in post och hålla extra koll på fastigheten, kanske hänga upp lite tvätt på tvättlinan t ex.

Grannsamverkan 2 IMG 2270

Peter Viveland från Polismyndigheten var också inbjuden. Han poängterade vikten av att se till att huset inte ser tomt ut. Tips är att koppla viss belysning till timers. Vanligaste inbrotten sker på baksidan via en altandörr som oftast är enkel att bryta upp, samtidigt som tjuven också kan arbeta ostört.

Karin talade också om förebyggande åtgärder för brand och vatten skador. Hon presenterade Länsförsäkringars utbud av brandlarm, brandsläckare, vattenlarm, överfallslarm och stöldmärkningsmaterial mm. Billigast köps materialet på någon av Länsförsäkringars kontor.

Det finns många olika sätt att sköta grannsamverkan. Vi från byalaget har valt, efter åsikter och önskemål från mötet att vi låter varje fastighetsägare sköta kontakten med sina närmaste grannar. Det är var och ens ansvar att: informera sina grannar när man åker bort, observera vad som händer i närområdet., lämna kontaktuppgifter till närmaste grannar mm.

 Information som berör säkerheten kommer löpande presenteras här på hemsidan, under fliken grannsamverkan. Akut information mailas ut direkt till alla boende i byn. T.ex. om det skett ett inbrott i närområdet. Byalaget kommer att kalla till uppföljningsmöte en gång per år.

Ser du något konstigt eller misstänkt, rapportera in till oss i byalaget. Enklast sker detta via kontaktformuläret på hemsidan.

På mötet kunde man ta med sig broschyrer gällande ett säkert hem. Dels vad man ska tänka på om man ska bygga ett badrum eller kök dels hur man kan säkra sitt hem mot inbrott. Det fanns också små klisterdekaler som tydligt visar att det i vårt område bedrivs grannsamverkan. Dessa sätts lämpligen upp väl synliga på t.ex. brevlådan eller bostaden. Var du inte med på mötet finns det möjlighet att ändå ta del av materialet. Skicka ett mail med vad du är intresserad av tillsammans med namn och adress så ser vi till att materialet kommer fram till dig

/Byalaget gm Jonny Bertholdsson