Lunnevad-2015-07-08-2.jpg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SJÖGESTAD BYALAG FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017-18

Byalaget har under året varit aktivt inom flera områden och haft kontakter med bl a kommunen i olika frågor. Fem styrelsemöten har genomförts.

Styrelsen har under 2017 bestått av

Michael Fredriksson Ordförande
Gull-Britt Kindström Sekreterare
Jenny Eriksson Kassör
Jenny Derke Ledamot
Nils Ahlberg Suppleant 1
Fredrik Augustsson Suppleant 2
Mikael Bladlund Fyllnadsval

Här redovisas styrelsens arbete under året.

1. Busshållplats Fältgatan
Byalaget har under en längre tid agerat mot Linköpings kommun för att få till en säkrare på- och avstigning vid busshållplats Fältgatan. Skrivelse med fotografier, som visade många skolbarn vid hållplatsen, gav till sist resultat. Vi kan konstatera att vi nu nått målet: En säker busshållplats inkl busskur!

2. Sjögemagasinets samlingslokal
Byalaget har ett samverkansavtal med IK Sjöge gällande nedervåningen i Sjögemagasinet. Upprustning pågår. En arbetsgrupp bestående av IK Sjöge, SBWS och byalaget finns i syfte att driva arbetet med drift och underhåll av hela byggnaden inkl samlingslokalen. Årets stora insats har varit välbehövlig isolering av bottenvåningens golv.

3. Promenadstråk
Ursprunglig plan har varit att skapa ett promenadstråk längs Lillån mellan Sjögestad by och Lunnevad. Detta har visat sig vara ogenomförbart. Styrelsen har tänkt vidare och delat upp planen i två etapper. Etapp 1 gäller promenadstråk från kyrkbron längs Lillån med avslut upp mot Lunnevadsvägen. Etapp 2 blir en senare fråga gällande möjlig sträckning fram till Lunnevad.
Som alltid när det gäller administrationen på kommunen får man löpande jaga på. Det har gett resultat. Ett promenadstråk längs ån finns med i budget 2018 och projektledare är utsedd. Ett möte på plats har genomförts med projektledaren och startskottet har avlossats.

4. Övrigt
- Sjögestad Fiber ekonomiska förenings projektgrupp har drivit arbetet med att få in fiber i våra hus. Projektet är nu slutfört och fibersystemet är taget i drift. Nu återstår endast överlämning till Utsikt och avveckling av den ekonomiska föreningen.
- Byalaget har varit huvudarrangör av det sedvanliga valborgsmässofirandet.
- Byalaget har som huvudansvarig genomfört det traditionella midsommarfirandet i Lunnevad. Samarbetet med Hembygdsföreningen och IK Sjöge fortsätter.
- Sjögedagen har genomförts för tredje gången med bra anslutning. Dagen genomförs i samverkan med IK Sjöge.
- Förskolan har drabbats av vattenläcka. Under saneringsarbetet fortsätter verksamheten i församlingshemmet och IK Sjöges klubblokal. Byalaget och IK Sjöge har haft möte med Lejonfastigheter i syfte att säkerställa att förskoleverksamheten kan fortgå och att saneringen genomförs skyndsamt.
- Årensning genom byn har diskuterats. Frågan kommer att aktualiseras när promenadstråket finns på plats.
- Bus/skadegörelse har noterats i byn, vilket byalaget ser allvarligt på. Beslutades att ge Sjögestadbladets webbgrupp i uppdrag att uppmärksamma byns invånare på detta oacceptabla och tråkiga beteende. Vi måste alla ta vårt ansvar för byn och hjälpas åt att vara uppmärksamma på bus och skadegörelse.
- Hemsidan, www.sjögestad.se, uppdateras kontinuerligt av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Sjögestadbladet fortsätter att ges ut kontinuerligt. Ansvarig utgivare är byalaget.

Sjögestad Byalag 2018-03-14

Gull-Britt Kindström
Sekreterare