IMG_7170.jpg

Hej!

 

Som ni kanske märkt så har grävarbetet kommit igång nu. Det blev en tuff första arbetsdag med handgrävning i lera armerad med häckrötter. Det första området blir antagligen klart under tisdag/onsdag.

 

Under morgondagen kommer Jörgen och Börje diskutera med grävfirman vilket område som står på tur. Fältgatan 11-31 är en god kandidat eftersom det kan bli en del handgrävande där, även om kedjegrävare också används. En separat lapp kommer i postlådan från grävfirman med kontaktuppgifter till grävlaget någon dag eller två innan grävning på er tomt.

 

Under tisdagen kommer vi att dela ut stakkäppar till berört område. En av dessa bör placeras vid husgrunden där fiber ska tas in i huset. De andra kan placeras ut ungefär hur man vill att dragningen över tomten ska gå till om det inte är uppenbart eller oväsentligt. Gör detta oavsett om ni vill gräva själv eller låta grävfirman göra det. Gräver man själv behöver grävfirman veta hur mycket slang som ska läggas ut.

 

Behöver ni fler stakkäppar så finns det vid materielupplaget vid Fältgatan 1.

 

Och för er som ännu inte fyllt i enkäten om grävning på egen tomt så är vi tacksamma om ni gör det så snart som möjligt.

 

https://goo.gl/forms/T0HU2xSj0jX1f1Vp1

 
 

Med vänliga hälsningar,

 

 // Fibergänget,

 

Jörgen 0721-809078

Jens 0707-980530

Börje 0703-608430

Enkät om kompletterande frågor och grävning på egen tomt

Denna enkät är utskickad i email 2016-12-04 https://goo.gl/forms/T0HU2xSj0jX1f1Vp1

 

Aktuellt projektering:

Länk till aktuell projektering daterad 2016-10-17 Update 1:

Förklaring: Runda fyllda ringar anger att fastigheten skall ha fiber installerad. Fyllnadsfärgen anger brunnstillhörighet enligt;

 • Ceris: Brunn AGP1075 utanför Lunnevadsvägen 13.
 • Grön: Brunn AGP1076 utanför Fältgatan 9.
 • Turkos: Brun BN0792 vid Lillågatan 1
 • Blå: "Ny brunn 1" utanför Prästtorpsgatan 8.
 • Orange: "Ny brunn 2" vid fotbollsplanen.
 • Gul: "Bef brunn" vid bussvändlatsen Lunnevadsvägen.

 

Utsikts byalags information

Denna folder använder Utsikt för att beskriva hur det går till för byalagen. Sidan 4-7 beskriver hur man gräver på egen tomt, håltagning i fastighetens vägg och hur man beställer tjänster när allt är klart.

https://www.utsikt.se/siteassets/utsikt/informationsblad_byalag_webb.pdf.

 

Frågor skickas som vanligt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!

 

Dags för årets tredje statusuppdatering nu efter semestertider och vi har glädjande nog kommit ett stort steg framåt i projektet.

 

Efter stor hjälp från medlemmar i föreningen och välvilja från Utsikt så finns det nu ett nytt förenklat markupplåtelseavtal för tomtmark med färre inskränkningar.  Fibergruppen ersätter just nu de tidigare tecknade markupplåtelseavtalen med det nya avtalet, samt kompletterar med de sista avtalen som krävs för grävning på tomtmark. Detta är förhoppningsvis klart under den kommande veckan. Vi kompletterar även med fiberavtal för nyblivna fastighetsägare i Sjögestad som önskar får fiber.

 

Vi kommer i närtid att kontakta flera gräventreprenörer för offert på grävning av kanalisationen samt möjlig starttid för arbetet. Det kan innebära att vi tillsammans med gräventreprenörer dagtid går in på några fastigheter för att se hur det ser ut inne på tomterna. Vi hoppas att det in medför några oangelägenheter.

 

Vi behöver även en prisuppgift för det kanalisationsmateriel såsom olika fiberslangar, skarvdon, ändtätningar, och brunnar som krävs. Här har vi stor hjälp av den projektering som Utsikt har upprättat åt oss. Dock så finns det ett par justeringar som vi måste hantera själva eftersom Utsikt har fullt hos sina projektörer. Totalt är det en diger lista med materiel och ca 8000m slang för ca 100 000 kr.

 

För de som ännu inte har fiberavtal, kontakta snarast någon i styrelsen för snart startar fibertåget.

 

Med hopp om snar fibergrävning,

// Sjögestad fiber

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jörgen Halén 0721-809078

Jens Larsson 0707-980530

Hej fibervänner!

Dags för en ny uppdatering med positiva nyheter nu när vintermörkret börjat sätta in ordentligt och snön både kommit och smält bort. Nu satsar vi på att komma igång och gräva vårt efterlängtade etapp 2 av fibernätet. Markavtalen är på plats och vi har lyckats får ihop en projektkalkyl som borde hålla med 9000 kr i grävavgift. Mer om kalkylen senare. Vi är i dagsläget 59 st fastigheter, dvs 80% anslutningsgrad, vilket får anses som mycket bra.

Grävstart under december!

Styrelsen har bokat upp Tjällmo grävmaskiner för grävningen. Preliminärt kan de starta i mitten av december 2016 men eventuellt tidigare. Arbetet planeras pågå under 8 veckor men allt beror på vintern; snö, kyla och tjäle. Ett startmöte med grävfirman kommer preliminärt att hållas under vecka 48, dvs nästa vecka. Vi återkommer när vi har mer information om grävstart och när det är dags för grävning  i just ert område.

Grävning på egen tomt

Som vi tidigare informerat om är ni som fastighetsägare ansvariga för grävningen från tomtgräns till husets fasad. Föreningen gräver generellt kortast väg till fastighetsgräns. För de ställen där föreningen gräver mellan två trädgårdstomter lämnas tomslang innanför häck/mur. Gräver föreningen i parkmark fram till er tomt, så lämnas tomslangen på utsidan av häck/mur/staket. Slangen förläggs på 40 cm djup och det gröna märkbandet skall ligga ca 20 cm ovan slangen. Instruktion för hur man gräver ner slangen och märkbandet på egen tomt kommer på hemsidan. Material för er som gräver själva kommer snart att finnas tillgänglig.

Hjälp med grävning?

Det finns möjlighet att få hjälp med grävningen på egen tomt från Tjällmo grävmaskiner. Kostnaden är 162.50 kr/m samt eventuellt passering av hinder typ häck/mur ut till parkmark 375 kr där så krävs. En typiskt tomt med 10 meter tomtgrävning och passage av en häck kostar ca 2000 kr.

 

En separat förfrågan per email om grävning på egen tomt kommer snart och alla behöver svara inom en vecka antingen ja eller nej på denna, alternativt att slangen är redan klar vid fasad. Vi vidarebefordrar uppgifter om de intresserade till gräventreprenören. Mer information kommer efter startmötet när vi själva har mer detaljer.

Håltagning i fastighet ingår

Utsikt har tidigare haft problem då fastighetsägarna på felaktigt sätt tagit hål i fasaderna och fiberkabeln gått sönder. Utsikt kräver att en fackman gör detta så håltagning och kabelskydd ingår numera. Installation av fiberdosa och fiberswitch ingår i Utsikts avgift liksom tidigare. För att underlätta håltagning och installation så ska man inte fylla igen grävschaktet sista två metrarna från fasaden. Vi återkommer när det blir dags för blåsning av fiber, håltagning och installation av er fastighet.

Finåterställning till våren

För att förstärka projektkalkylen och slippa ta in ytterligare kapital så beställs endast grovåterställning av tomtmark och parkmark. Detta sparar 40 kr/m, dvs totalt ca 40 000 kr. Finåterställning med matjord och gräsfrö beställs separat så snart vi vet utfallet från vinterns grävning. Alternativt så får vi hjälpas åt att återställa tomtmark och parkmark med gemensamma arbetsdagar till våren. Finåterställning och grässådd kan oavsett inte göras under vintern.

Mer information på hemsidan

På hemsidan www.sjogestad.se/fiber kommer det fyllas på med mer information om grävningen,  projekteringsritningar, instruktioner och en lista på vanliga frågor.

Tillkommer viktigt information så mailar vi också, så det är viktigt att vi har korrekta mailuppgifter till er alla. Har ni inte fått detta brev via mail så kontakta oss snarast.

Frågor?

Kontakta oss ni har några frågor per post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Även brunnsgruppen kan man fråga; Niklas Sonnert, David Andersson, Eric Larsson, Ludvig Ludvigsson, Nils Ahlberg, Fredrik Persson

 

Jörgen och Jens finns även i SBWS puben i Sjögemagasinet nu under söndag 27/11 mellan kl 13-15 och kan svara på frågor.

Kommentar om projektkostnader

Lite kommentarer över de kostnadsökningar som varit och hur vi har försökt minska kostnaderna i projektet för att få ihop en projektkalkyl som fungerar.

 

Den avtalade grävavgiften för etapp 2 om 9000 kr per fastighet bygger på priser och kalkyler från 2014. Sett nu i efterhand hade hade en högre avgift per fastighet varit rimligare men vi har kämpat hårt för att hålla ner kostnader och för att få med så många som möjligt i projektet.

 

Kostnadsökningar som varit:

 • Generella prishöjningar för grävning ca 8%.

 • Nya regler för grävning i asfalt ger kostnadsökningar.

 • Utsikt kräver att vi anlitar fackman för håltagning i husvägg, genomföring av fiber och montage av kabelskydd på utsidan. Detta motsvarar ca 500 kronor per fastighet som i inte tidigare räknat med (men är arbete och kostnader för material som fastighetsägaren behövde stå för tidigare).

 • Korsning av hinder har tillkommit. Budgeterat med två hinder per fastighet á 375 kr/st.

 • Användning av befintlig Utsiktskanalisation blir dyrare än beräknat eftersom vi behöver blåsa in tomma dukter i Utsikts slangar. Kostnaden blir utslaget på runt 500 kr per fastighet.

 • En del av kvarvarande materiel från etapp 1 kan ej användas. Som exempel en fiberbrunn och 550 meter 40 mm-slang.

 • Det finns en hel del parkmark där vi tidigare räknat med enkel fräsning och enkel återställning men som nu tolkas som skött gräsmatta med fin återställning. Delvis kan plöjning användas som har minimalt med återställning.

 

Kostnadsbesparingar:

 • I våras lade vi ner 9 st slangar under Tollstadsgatan då fjärrvärrme installerats vid Tollstadsgatan 8. Sparar ca 20-25000 kr.

 • Omprojektering vid Lillågatan gav 70 meter mindre grävning vilken direkt gav 5000 kr i besparingar.

 • Tryckning bör kunna användas vid flertalet GC vägar och vid Lillågatan vilket minskat volymen på mycket dyr asfaltsåterställning. Sparar ca 20-30000 kr.

 

Intäktsförstärkningar:

 • Fem fastigheter har tillkommit vilket ger ett positivt bidrag till projektkalkylen.

 

För att ytterligare förstärka projektkalkylen och slippa ta in ytterligare kapital så beställs endast grovåterställning av tomtmark och parkmark. Detta sparar 40 kr/m dvs totalt ca 40 000 kr. Finåterställning med matjord och gräsfrö beställs separat så snart vi vet utfallet från vinterns grävning.

 

Vi har tagit höjd i projektkalkylen så så vi känner oss rätt trygga men att reservkapitalet i form av våra insatser på 1000 kr ej behöver utnyttjas.


Som tidigare vill vi inte ge några löften när det hela är klart och fibern fungerar, men innan påsk 2017 så borde fiber vara installerat hos alla i etapp 2.

 

Fiberhälsningar från Sjögestad Fiber genom Jens och Jörgen

Dags för årets andra statusuppdatering.

 

Föreningsstämman med all administration runt omkring som bokslut, revision och deklaration är nu avklarade för året. Protokollen är upplagda på www.sjögestad.se/fiber. Så dags att jobba igen för en omvald styrelse.

 

Föreningsstämman föreslog en arbetsgrupp för att avlasta styrelsen tillika nuvarande projektgrupp. Arbetsgruppen skall arbeta med avtal, projektering, kalkylering, upphandling av grävning och information till medlemmarna. Så har du kunskap och intresse att hjälpa till med något av ovanstående kontakta snarast någon i styrelsen. Även om man inte har någon specialkunskap så behöver vi någon som kan hjälpa till med anteckningar, följa upp internt arbete, fixa fika, peppa och som puffar på helt enkelt. Arbetsgruppen skall ses som ett komplement till brunnsgruppen som har ett mer lokalt brunnsperspektiv och kontakt med fastighetsägarna i området.

 

Vi har sedan senaste infobrevet haft ett möte med Utsikt under April där vi tittat på förändringar i hur nätet byggs. Det är nya typer av fiber och slangar som nu skall användas. Vi kommer att få en mix av 4-5 olika byggtekniker i nätet i Sjögestad. Inte riktigt vårt problem, men en huvudvärk för de som gör ritningar och sköter underhåll i framtiden.

 

Med vänliga hälsningar,

// Sjögestad fiber - Jens och Jörgen