IMG_5915.jpg

Plats: IK Sjöges klubblokal

Tid: Torsdag 28/4, 19:00

Dagordning enligt stadgar. Status och viktiga diskussionspunkter tas upp under punkten 16, Övriga frågor.

1.Val av ordförande vid föreningsstämman samt protokollförare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. Val av valberedning

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

16. Övriga frågor


Välkomna!


/styrelsen

Hej!

 

Vi vet att många är upprörda över att projektet drar ut på tiden och att informationen är bristfällig. Vi kan bara beklaga och säga att vi gör så gott vi kan. Begränsande faktorer är mängden ledig fritid och energi att driva detta. Det är många, många timmar och sömnlösa nätter som vi lagt ner på detta projekt och inga i hela byn vore gladare över att projektet blir klart än vi själva och våra familjer.

 

Läget just nu är som följer:

 

Projekteringen är klar och sedan i höstas godkänd av Utsikt för större delen av byn. Kontraktsmässigt är också det mesta klart för detta område och vi ser inga större moln på himlen. Det har också tillkommit en handfull fastigheter efter ägarbyten. Vi utreder fortfarande ett par alternativ för tre fastigheter för att hitta den mest smidiga och ekonomiskt fördelaktiga vägen. Så fort dessa alternativ är utredda så skulle det vara möjligt att sätta spaden i jorden för dessa delar av byn.

 

För det finns problem med de sista delarna. Ett antal fastigheter accepterar att föreningen gräver på deras tomter, men de accepterar inte det något av det föreslagna markupplåtelseavtal som Utsikt behöver för att kunna ta över fibernätet. I avsaknad av dessa avtal har vi försökt finna andra lösningar för att kunna ansluta alla fastigheter. De alternativa lösningarna inkluderar större mängder arbeten i asfalterade gator och är avsevärt dyrare än originalplanen. Detta ryms inte inom aktuell budget för etapp 2.

 

Denna fråga kommer att diskuteras på föreningsstämman som är planerad till 28:e april. Se separat kallelse.

 

Ett arbetsmöte är inplanerat med Utsikt i mitten av april för att presentera våra senaste projekteringsalternativ samt för att se om de har några andra lösningar på våra problem.

 

Med hopp om tätare infobrev och positivare nyheter.

 

Med vänliga hälsningar,

 

// Sjögestad fiber - Jens och Jörgen

Det har varit tyst allt för länge men en del saker har hänt i bakgrunden för etapp 2, trots sommarupphåll och välbehövlig semester.

Före sommaren skickade projektgruppen in den projektering som presenteras på föreningsstämman till Utsikt. Utsikt lovade att återkomma efter sommaren, men dom har tyvärr haft hög arbetsbelastning på grund av personal som slutat eller varit sjukskrivna och arbetet har dragit ut på tiden. Men nu har dom börjat titta på projekteringen och vi skall ha en gemensam genomgång av den och brunnsplaceringen på plats i Sjögestad. Preliminärt under vecka 41.

Brunnsgruppen har hjälp till och delat ut ett markupplåtelseavtal till ett 20-tal fastighetsägare där vi önskar nyttja deras fastighet för att gräva kanalisation till deras nämsta grannar. Detta markupplåtelseavtal kommer från Utsikt men är inte alls bra utformat för tomtmark utan verkar främst vara inriktat på åker- och skogmark. Några fastighetsägare är inte villiga att underteckna avtalet som det är skrivet utan har tagit fram ett nytt förslag på markupplåtelseavtal. Det nya förslaget som är mer anpassat för tomtmark i tätort kommer att diskuteras med Utsikt och vi ska se om vi tillsammans kan få till ett bra lösning. Om vi inte får alla markavtalen på plats så måste vi justera projekteringen med mer grävning i asfalt.

Så sammanfattningen är att arbetet nu är upptaget igen från flera håll. Ett antal fastigheter har bytt ägare det senaste halvåret och samtliga nyinflyttade har gått med i fiberföreningen. Projekteringen är inlämnad och borde kunna gå igenom utan större modifieringar. Markupplåtelseavtalet är lite bekymmersamt med vi ser inte att det borde bromsa så mycket i projektet.

Utsikt har äntligen tittat på och godkänt brunnsplaceringar och projekteringen i stort. Vi jobbar frenetiskt vidare med kvarvarande avtal och detaljer i projekteringen. Beställningar på grävarbeten hägrar nu vid horisonten!

En häktisk arbetsvecka är till ända och julpyntet är uppsatt härhemma.

Till vår glädje så summerar vid till 10st nya avtal sedan senaste uppdateringen för två veckor sedan! Så nu är det 47st som är klara för etapp 2. Det finns några fastigheter som sagt sig vara intresserade men inte svarat så de skall vi söka upp om de inte svarar inom kort.

Fibergänget håller nu på med den uppdaterat projektering efter att vi vet vilka som har skrivit kanalisationsavtal. Det har även framkommit att några fastigheter med fjärrvärme längs Lunnevadsvägen och Alorpsgatan har kanalisation lagt av Tekniska verken sedan tidigare. Vi håller på att kolla med Utsikt hur mycket det kostar oss att använda den kanalisationen. Markupplåtelseavtal för grävning på tomtmark med berörda fastigheter håller också på att ordas så att projekteringen slutligen kan falla på plats.

Den uppdaterade kartan finns som vanligt på http://goo.gl/maps/ItbKk.

 Intresserade fastigheter i etapp 1-3.

 Anslutna i etapp 1.

 Avtal för etapp 2 finns och anger att insatsen om 1000kr samt kanalisationsavtal om 9000kr har betalts och registrerats.

funderar

har tackat nej till fiber under hösten 2014.

Om ni är eftersläntrare för etapp 2 så är det inte helt kärt ännu. Avtal finns att ladda hem från http://goo.gl/omqT72. Skriv gärna ut på laserskrivare och lämna hemma hos Jens Larsson på Prästtorpsgatan 16, 013-212384 eller hos Jörgen Halén, Lunnevadsvägen 4, 0721-809078.

Hittar ni något fel på kartan eller har några frågor kan vi även nås på epostaddressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För eventuellt intresserade i etapp 3 - utanför Sjögestad by så återkommer vi med mer information hur vi kommer vidare efter julhelgen.

 

Väl mött på SBWS luciapub lördag 13e december kl 19.00 i Vikofhallen!

   // Fibergänget