dagis1.jpg

Efter ett par dagars idogt spolande så är isbanan nu fullt åkbar.

För senaste tid för spolning se hemsidan www.iksjoge.se

Isbana åkare1

Isbana akare2

Belysningen tänds med strömbrytaren vid garagedörrren.

 

Har du möjlighet att hjälpa till med att skotta och spola hör av dig till:

Mattias Laitamaa, Lillågatan 1, 0738-000560

Jörgen Halén, Lunnevadsvägen 4, 0721-809078

 

På uppmaning av Sjögestad byalag har Linköpings kommun genomfört en trafikmätningen mha mätslangar under Oktober 2020. Mätningen genomfördes på Lunnevadsvägen mellan korsningen Lillågatan och Alorpsgatan.

Resultat från trafikmätningen i oktober 2020:

  • Trafikmätningen utfördes under en vecka och totalt passerade 2 222 fordon, vilket ger ett snitt på 317 fordon per dygn.
  • Andelen tung trafik stod för 13 procent, dvs knappt 40 passerande fordon per dygn, dvs buss inkl. skolbuss, ”matbilen” till förskolan och andra varuleveranser. Tänk på att de ofta gör en tur- och returresa, dvs samma fordon passerar två gånger under en ganska kort tidsperiod.
  • Medelhastigheten var 33 km/h.
  • 15-percentilen var 27 km/h och 85-percentilen var 40 km/h.
  • Antal hastighetsöverträdelser var 62 procent och medelöverträdelsen var 37 km/h.

Kommentar: Det är svårt för många att hålla under 30 km/h (62 % som körde över 30 km/h). Dock är 85-percentilen relativt låg (40 km/h), men det kan inte motiveras av att det är ok att anstränga sig att hålla under 30 km/h. Tyvärr så särredovisas inte ut hastigheterna för tunga fordon i mätdatat, vilket hade varit intressant eftersom många upplever att framförallt kollektivtrafikbussen kör för fort.

Sammanställt av
Jenny Eriksson, Lunnevadsvägen 4, Utredare trafiksäkerhet på VTI (statens väg och transportforskningsinstitut)

Några tokar i byalaget, IK Sjöge och SBWS har tydligen druckit för mycket glögg under december och behövde därför en välförtjänt promenad runt i Sjögestad. Pga sångtillstånd saknades (till mångas stora lättnad?) så spelades stämningsfull julmusik på musikhögtalare förutom då Camillas telefon ringde ;)

En riktig liten lucia - Emila tog täten men var orolig att pappa Jörgen inte skulle hänga med där längst bak.

God Jul Till alla 

Håll i och Håll ut!

2020 12 13 Lucia 1    2020 12 13 Lucia 2

Starten av vårens pingisskola och träningar är förskjutna och startar preliminärt torsdagen den 28 januari om ej annan anslås på www.iksjoge.se

2020 01 05 Pingisskola våren 2021

Byalaget har fått feeling och har fått låna en släde från Inge Nilsson och lite Novemberljussaker från Linköpings kommun. Resultatet syns tydligt vid infarten till Sjögestad.

2020 11 29 Julbelysning 1  2020 11 29 Julbelysning 2 

2020 11 29 Julbelysning 3