efhffbgd.jpg

 Korridorer.jpg

Sjögestabor med omnejd! Trafikverket arbetar nu med att planera hur den tilltänkta ostlänken skall anslutas till stambanenätet söderut vilket innebär man utreder tänkbara sträckningar som skär igenom sjögestads vackra omgivning. Mer om detta kan läsas på trafikverkets hemsida. Fram till och med den 24 oktober finns möjligheten att lämna synpunkter till trafikverket genom deras interaktiva karta. Klicka på fliken "tyck till", samt sätt ut en punkt på kartan för det område man vill kommentera. Använd möjligheten att göra din röst hörd.

/Byalaget