dagis1.jpg

Årets försenade föreningsstämma hölls digitalt samt med poströster 2020-12-16.

Stämman fann enhälligt att likvidationen av fiberföreningen skall avslutas.

Scannade handlingar från stämman finns: 2020-12-16 Scannad stämmoprotokoll

Handlingarna är inskickade till bolagsverket och mottags 2020-12-22. En sista deklaration för föreningen skall göras under februari 2021. Dessutom kall alla signera markupplåtelseavtal lämnas tillbaks till berörda fastighetsägare.