DSC_0558.jpg

Föreningsstämma har hållits för Sjögestad Fiber ekonomisk förening i likvidation 2019-04-29.

Likvidator Jens Larsson hälsade alla välkomna tlll Sjögemagasinet och genomförde mötet snabbt. Vid protokollet satt Jörgen Halén.

Möteshandlingarna finns justerade nedan:

Protokoll föreningsstämma 2019-04-29

Årsredovisning för styrelsen 2018-01-01 -- 2018-04-26

Årsredovisning för likvidatorn 2018-04-27 -- 2018-12-31

2019-04-29 Scannat protokoll, röstlängd, årsredovisning styrelse resp likvidator, revisorsberättelse för 2018

 

Föregående års protokoll finns samlade under: http://www.sjögestad.se/fiber/ekonomisk-forening