sjogestadvy2.jpg

Plats: Sjögemagasinet, Sjögestad
Tid: Måndag 29/4 2019, 19:00

Kallade: Samtliga medlemmar i Sjögestad Fiber

Det är dags för årets föreningsstämma. På dagordningen står, utöver dom vanliga punkterna, en punkt om att avsluta likvidationen av föreningen.

 

Mötespunkter

  • Mötesformalia

  • Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen för perioden fram till föreningsstämman 2018-04-24

  • Likvidatorns slutredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för likvidatorn

  • Fastställande av likvidationen av Sjögestad Fiber ekonomisk förening

Jens Larsson, likvidator för Sjögestad Fiber Ekonomisk förening