IMG_7170.jpg

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Sjögestad Fiber Ekonomisk förening

Plats:          Sjögemagasinet, Sjögestad
Tid:             Torsdag 26/4 2018, 19:00
Kallade:       Samtliga medlemmar med inbetald insats

Det är dags för årets ordinarie föreningsstämma. Med lite tur är det den
sista. På dagordningen står, utöver dom vanliga punkterna, en punkt om
att avveckla föreningen.

Mötespunkter
* Mötesformalia
* Årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
* Val av styrelse och övriga funktionärer
* Förslag om likvidation av den ekonomiska föreningen samt förslag till likvidator

/styrelsen